پاورپوینت روانشناسی

پاورپوینت درس آسیب شناسی اجتماعی ◄ 240 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: نظم و نظارت اجتماعی فصل دوم: نظریه های کژرفتاری فصل سوم: جامعه شناس تفهمی مایکل فیلیپسون فصل چهارم: صاحبنظران ساخت گرا فصل پنجم:  نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان فصل ششم: نظریه واکنش اجتماعی فصل هفتم: مواد مخدر لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس اختلالات یادگیری ◄ 189 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: ملاحظات تاریخی و علمی فصل دوم: پارادایم‌های کنونی در آسیب‌شناسی روانی و درمان فصل سوم: طبقه بندی و تشخیص فصل چهارم: روش‌های سنجش بالینی فصل پنجم: اختلال‌های اضطرابی فصل ششم: اختلال‌های جسمانی شکل و گسستی فصل هفتم: اختلال‌های روانی فیزیولوژیایی و روان‌شناسی تندرستی لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس اختلالات یادگیری ◄ 189 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: دیدگاههای مختلف در تبیین اختلالات یادگیری تعاریف ناتوانی یادگیری فراوانی کودکان ناتوان در یادگیری توزیع گروه سنی دانش آموزان با نشانگان اختلال در یادگیری جنسیت و ناتوانی در یادگیری اختلالات یاد گیری از دیدگاه پردازش اطلاعات ناتوانی در مرحله درون داد نا تواناییهای ادراکی _  دیداری نا تواناییهای ادراکی _  شنیداری اختلالهای حسی یکپارچگی مشکلات ادراکی _اجتماعی ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس بهداشت روانی ◄ 330 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: بهداشت روانی و سطوح پیشگیری فصل دوم: مکانیزم های دفاعی روانی (1) فصل سوم: مکانیزم های دفاعی روانی (2) فصل چهارم: ناکامی، تعارض و فشار روانی (1) فصل پنجم:  ناکامی، تعارض و فشار روانی فصل ششم: اضطراب فصل هفتم: مرحله شیرخوارگی فصل هشتم: جو عاطفی خانواده، مهر و محبت و اعمال قدرت والدین فصل نهم: ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس تاریخچه و مکاتب روانشناسی ◄ 168 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل ۱. روانشناسی ما قبل تجربی (روانشناسی فلسفی) فصل ۲. روانشناسی تجربی در آلمان فصل ۳. روانشناسی آلمان در قرن بیستم فصل ۴. روانشناسی در انگلستان فصل ۵. روانشناسی در فرانسه فصل ۶. روانشناسی در روسیه فصل ۷. روانشناسی در آمریکا فصل ۸. عصر مکاتب روانشناسی و عصر بعد از مکاتب لطفا جهت خرید و دانلود مقاله ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روانسنجی ◄ 183 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول : تاریخچه آزمونها فصل دوم : ویژگیهای آزمونها فصل سوم : اجرا و نمره گذاری آزمونها فصل چهارم : بیان نتایج آزمونها فصل پنجم : طبقه بندی آزمونها فصل ششم : آزمونهای هوش فصل هفتم : آزمونهای استعداد فصل هشتم : آزمونهای شخصیت لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روان شناسی اجتماعی ◄ 254 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: گفتار اول: تعریف، تاریخچه و روشهای تحقیق در روان شناسی اجتماعی گفتار دوم: نظریه ها در روان شناسی اجتماعی گفتار سوم: رفتار در گروهها گفتار چهارم: نفوذ اجتماعی و کنترل گفتار پنجم: رهبری و مدیریت گفتار ششم: اطاعت و فرمانبرداری گفتار هفتم: رفتار ناظران در موقعیتهای اضطراری گفتار هشتم: اخلاق و ارزشهای اخلاقی گفتار نهم: پرخاشگری گفتار ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روانشناسی با‍‍زی ◄ 170 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل  اول: تعریف و عوامل موثر در بازی فصل  دوم: نظریه ها ی مربوط به بازی فصل  سوم: انواع دیدگاهها و انواع بازی فصل چهارم: اسباب بازی و خصوصیات آن فصل پنجم: بازی و بازی درمانی فصل ششم: نقاشی کودکان لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روان شناسی رشد (1) ◄ 187 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل  اول: فرآیند و مسائل روز در رشد و تکامل فصل دوم: روشهای مطالعه رشد فصل سوم: اصول رشد و تکامل آدمی فصل چهارم: مبانی الگوی رشد، آغاز زندگی فصل پنجم: رشد و نمو بدنی فصل ششم: رشد و تکامل حسی –حرکتی فصل هفتم: رشد و تکامل گویایی زبان فصل هشتم: رشد و تکامل هیجانی و عاطفی ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روان شناسی تربیتی (نسخه اول) ◄ 235 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: معرفی الگوی عمومی آموزشی فصل دوم: تهیه و تدوین هدفهای آموزشی فصل سوم: طبقه بندی هدفهای آموزشی فصل چهارم: رفتار ورودی و سنجش آغازین فصل پنجم: تعریف و انواع یادگیری و ضرورت آن فصل ششم: یادگیری از راه شرطی شدن فصل هفتم: یادگیری شناختی فصل هشتم: حافظه و فراموشی (مدل جزپردازی و الگوی پردازش اطلاعات) ...

ادامه مطلب »
theme