پاورپوینت درس روان شناسی تربیتی (نسخه اول) ◄ 235 اسلاید

فهرست مطالب پاورپوینت:
فصل اول: معرفی الگوی عمومی آموزشی
فصل دوم: تهیه و تدوین هدفهای آموزشی
فصل سوم: طبقه بندی هدفهای آموزشی
فصل چهارم: رفتار ورودی و سنجش آغازین
فصل پنجم: تعریف و انواع یادگیری و ضرورت آن
فصل ششم: یادگیری از راه شرطی شدن
فصل هفتم: یادگیری شناختی
فصل هشتم: حافظه و فراموشی (مدل جزپردازی و الگوی پردازش اطلاعات)
فصل نهم: یادگیری مفاهیم و اصول
فصل دهم: حل مسئله و آفرینندگی
فصل یازدهم: روشهای کلی آموزش
فصل دوازدهم: آموزش برای یادگیری در حد تسلط
فصل سیزدهم: آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار
فصل چهاردهم: ارزشیابی و سنجش عملکرد

لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

.

 

مطالب مرتبط

theme