پاورپوینت درس روان شناسی اجتماعی ◄ 254 اسلاید

فهرست مطالب پاورپوینت:
گفتار اول: تعریف، تاریخچه و روشهای تحقیق در روان شناسی اجتماعی
گفتار دوم: نظریه ها در روان شناسی اجتماعی
گفتار سوم: رفتار در گروهها
گفتار چهارم: نفوذ اجتماعی و کنترل
گفتار پنجم: رهبری و مدیریت
گفتار ششم: اطاعت و فرمانبرداری
گفتار هفتم: رفتار ناظران در موقعیتهای اضطراری
گفتار هشتم: اخلاق و ارزشهای اخلاقی
گفتار نهم: پرخاشگری
گفتار دهم: نگرشها و چگونگی تکوین آنها
گفتار یازدهم: چهارچوبهای نظری برای مطالعه نگرشها
گفتار دوازدهم: الگوهای تغییر نگرشها
گفتار سیزدهم: اندازه گیری و سنجش نگرشها
گفتار چهاردهم: کاربرد روان شناسی اجتماعی در جامعه

لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

.

theme