پرسشنامه بررسی تأثیر آموزش در افزایش میزان مشارکت شهروندان از دیدگاه مدیران

رشته: پرسشنامه
گروه: مدیریت آموزشی
نوع: دانشگاهی

پرسشنامه بررسی تأثیر آموزش در افزایش میزان مشارکت شهروندان از دیدگاه مدیران عنوان: مدیریت اموزشی

لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مطالب مرتبط

theme