پرسشنامه مدیریت

پاورپوینت “ تفکر سیستمی ”

44

فایل پاورپوینت “ تفکر سیستمی ” لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید      

ادامه مطلب »

پرسشنامه مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد 29 سوال مدیریت آموزشی رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه مقایس عزت نفس کوپر اسمیت

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی 58 سوال مدیریت آموزشی رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد 117 سوال مدیریت آموزشی لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی تأثیر آموزش در افزایش میزان مشارکت شهروندان از دیدگاه مدیران

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی پرسشنامه بررسی تأثیر آموزش در افزایش میزان مشارکت شهروندان از دیدگاه مدیران عنوان: مدیریت اموزشی لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعهد سازمانی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد 24 عنوان: مدیریت اموزشی لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه یادگیری سازمانی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد 17 سوال عنوان: مدیریت آموزشی لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه نگرش به تغییر

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد 18 سوال عنوان : مدیریت : برنامه ریزی آموزشی لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »
theme