پرسشنامه هوش چندگانه

بر اساس مدل هوش های 8 گانه گاردنر

تعداد سئوالات :  35 گویه

تعداد مولفه ها (هوش ها) : هشت مؤلفه

لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

 

 

theme