پرسشنامه علوم اجتماعی

پرسشنامه کودکان خیابانی

1

رشته: پرسشنامه گروه: علوم اجتماعی تعداد 72 سوال عنوان : جامعه شناسی لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسي ميزان رضايت شما از كيفيت زندگي شهری

1

رشته: پرسشنامه گروه: علوم اجتماعی پرسشنامه بررسي ميزان رضايت شما از كيفيت زندگي شهری عنوان : مدیریت شهری لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پرسشنامه شناسايي شاخصهاي كيفيت زندگي شهری

1

رشته: پرسشنامه گروه: علوم اجتماعی پرسشنامه شناسايي شاخصهاي كيفيت زندگي شهری عنوان: مدیریت امور شهری لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »
theme