پاورپوینت حقوق

پاورپوینت درس حقوق اساسی (نسخه اول) ◄ 70 اسلاید

Button14برثرصثر

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: کلیات حقوقی فصل دوم: منابع حقوق اساسی فصل سوم: شکل حکومت و انواع آن فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی فصل پنجم: حق حاکمیت و قوای ناشی از آن (اصل 56) فصل ششم: قوه مقننه فصل هفتم: شوراها فصل هشتم: رهبری فصل نهم: قوه مجریه فصل دهم: سیاست خارجی فصل یازدهم: قوه قضائیه فصل دوازدهم: ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس حقوق مدنی 4 ◄ 165 اسلاید

Button14برثرصثر

فهرست مطالب پاورپوینت: مبحث اول : ازمفهوم واقعه حقوقی تا تجاوز از حقوق مبحث دوم: محدودیتهای حقوق شخصی تا عقیده مکتب تاریخی حقوقی مبحث سوم: انواع نظریات تا اثر گذشت زمان در رابطه سببیت مبحث چهارم: رابطه سببیت تا مسوولیت کارفرما مبحث پنجم : مسوولیت کارفرما تا اثبات زیان مبحث ششم : شرایط جبران خسارت تا آخر   لطفا جهت ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس کلیات علم اقتصاد (نسخه سوم) ◄ 248 اسلاید

Button14برثرصثر

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: تاریخچه مختصری از شکل گیری علم اقتصاد و مکاتب اقتصادی فصل دوم: روش و ابزار تحلیل اقتصادی فصل سوم: اقتصاد خرد فصل پنجم: تئوری هزینه تولید فصل هفتم: مقدمه ای بر اقتصادکلان فصل هشتم: اندازه گیری درآمد و ستاده ملی فصل نهم: مشکلات کلان اقتصادی فصل چهاردهم:  مقدمه ای بر پول و بانک فصل هجدهم:  ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس حقوق اساسی (نسخه دوم) ◄ 70 اسلاید

Button14برثرصثر

فهرست مطالب پاورپوینت: باب اول: کلیات بخش اول: کلیات حقوقی فصل اول: تعاریف فصل دوم: منابع حقوق اساسی فصل سوم: تعریف حقوق اساسی و خصوصیات آن بخش دوم: کلیات فلسفی حقوق اساسی فصل اول: نحوه شکل گیری حقوق اساسی فصل دوم: منشاء دولت فصل سوم: شکل حکومت و انواع آن باب دوم: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل اول: اصول ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس تاریخ تحول دولت در اسلام ◄ 238 اسلاید

Button14برثرصثر

فهرست مطالب پاورپوینت: دولت چیست رهیافت ها و نظریه ها نظریه ماکس وبر و پاره تو ساخت سیاسی دولت جاهلی ساخت دولت های خلفای راشدین ساخت دولت امویان ساخت دولت عباسی   لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس سیر اندیشه سیاسی در غرب ◄ 293 اسلاید

Button14برثرصثر

فهرست مطالب پاورپوینت: اندیشۀ سیاسی در یونان باستان تعاریف و مفاهیم فلاسفۀ پیش از سقراط سقراط و افلاطون مکاتب عصر یونانی مآبی اندیشه های سیاسی غرب درقرون وسطی نگاهی به تفکر در قرون وسطی سنت آوگوستین توماس آکوئیناس   لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس مباحث جاری در حسابداری ◄ 206 اسلاید

Button

فهرست مطالب پاورپوینت : فصل 1   مقدمه – تعریف واژه ها فصل 2   نحوه ثبت حسابداری فصل 3   حسابداری تغییر قیمتها یا حسابداری آثار تورم فصل 4   ساختمان اجاره به شرط تملیک     لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روش تحقیق در علوم انسانی ◄ 305 اسلاید

صییصی

فهرست مطالب پاورپوینت : فصل اول: کلیات فصل دوم: انواع تحقیقات علمی فصل سوم: انتخاب، تعریف و بیان مسأله تحقیق فصل چهارم: تدوین فرضیه فصل پنجم: نمونه گیری فصل ششم: ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات فصل هفتم: روشهای گردآوری اطلاعات فصل هشتم: کدگذاری، استخراج و طبقه بندی داده ها فصل نهم: تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج فصل دهم: ...

ادامه مطلب »
theme