آرشیو برچسب: نا توانیهای ادراکی شنیداری

پاورپوینت درس اختلالات یادگیری ◄ 189 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: دیدگاههای مختلف در تبیین اختلالات یادگیری تعاریف ناتوانی یادگیری فراوانی کودکان ناتوان در یادگیری توزیع گروه سنی دانش آموزان با نشانگان اختلال در یادگیری جنسیت و ناتوانی در یادگیری اختلالات یاد گیری از دیدگاه پردازش اطلاعات ناتوانی در مرحله درون داد نا تواناییهای ادراکی _  دیداری نا تواناییهای ادراکی _  شنیداری اختلالهای حسی یکپارچگی مشکلات ادراکی _اجتماعی ...

ادامه مطلب »
theme