به کارگيري روش منطق فازي در تلفيق داده هاي انديس سرب و روي محدوده اکتشافي چيچکلو (خاورتکاب) به منظور تعيين نقاط پتانسيل دار در محيط GIS

چکیده: 

کانسار سرب و روي چيچکلو يکي از مناطق پتانسيل دار است که در محدوده کمربند سرب و روي پهنه تکاب و در 25 کيلومتري شمال باختر معدن انگوران قرار گرفته است. کانسار يادشده در طي چندين دهه گذشته به دفعات مورد مطالعات پي جويي و اکتشاف در مقياس هاي مختلف قرار گرفته و آخرين فعاليت هاي اکتشافي، برداشت هاي تفصيلي ژئوفيزيکي (به روش مقاومت ويژه و قطبش القايي) و ژئوشيميايي به منظور پتانسيل يابي کانسار سرب و روي در اين منطقه بوده است. در اين پژوهش، پس از مدل سازي و تفسير داده هاي ژئوفيزيکي و پردازش و تفسير داده هاي ژئوشيميايي، نقشه هاي اکتشافي در محيط GIS آماده سازي شدند. در ادامه، با به کارگيري توابع عضويت ذوزنقه اي که متناسب با ماهيت اکتشافي است، نقشه هاي اکتشافي فازي سازي شده و در واقع روش فازي سازي نويني براي فازي سازي نقشه هاي يادشده مورد توجه قرار گرفته است. در پايان براي تلفيق نقشه هاي فازي اکتشافي از عملگرهاي فازي استفاده شده است. نتايج بررسي نقشه نهايي اکتشافي به منظور اکتشاف ماده معدني سرب و روي در منطقه يادشده گسترش بي هنجاري هاي اکتشافي با مطلوبيت فازي بيش از 0.5 را در جنوب خاوري منطقه مطالعاتي نشان مي دهد که حاصل همپوشاني قابل توجه بي هنجاري هاي ژئوفيزيکي و ژئوشيميايي در اين منطقه است.

نویسندگان

فرزاميان محمد ، كامكارروحاني ابوالقاسم

ضيايي منصور ، فرجي سبکبار حسنعلي

سيف پناهي كيومرث

دانلود این فایل (نوع فایل:pdf, اندازه فایل: 1.31MB)

دانلود فایل

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید

theme