پرسشنامه بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان

رشته: پرسشنامه
گروه: مدیریت دولتی و امور عمومی

تعداد سوالات 26 عنوان : مدیریت بیمارستانی منبع : International Journal of Health Care Quality Assurance 2006

لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید:

مطالب مرتبط

theme