بانک پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک رهبری وارنر بارک

دانلود پرسشنامه استاندارد

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک رهبری وارنر بارک

پرسشنامه سبک رهبری توسط وارنر بارک ساخته شده است. این پرسشنامه از ۱۰ گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی میزان تمایل فرد به رهبری تحول گرا و یا رهبری تعاملی بکار می رود.

رهبری تحول گرا و رهبری خدمتگزار دو تئوری متضاد و در مقابل هم نیستند. بلکه آنها ایدئولوژی های مکمل هستند. زیرا هر دو آنها شکلهای عالی رهبری را معرفی می کنند (منبع داخل فایل). اما این دو مفهوم تفاوتهایی نیز دارند، در حالی که هر دو رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا بر تاثیر گذاشتن و نفوذ تاکید می‌کنند، رهبری خدمتگزار به شیوه‌‌ای غیر سنتی یعنی قرار گرفتن در مقام خدمتگزاری به این تاثیر دست می یابد. رهبری خدمتگزار تاکید بیشتری بر خدمت کردن به پیروان دارد و همچنین آزادی بیشتر و اعتماد بیشتری به زیردستان نشان داده می شود. رهبری تحول گرا بیشتر بر اهداف سازمانی تاکید دارد در حالی که رهبری خدمتگزار بر افراد که پیروان او هستند تاکید و تمرکز دارد (منبع داخل فایل).

(توضیحات کامل در داخل فایل)

لطفا جهت خرید و دانلود پرسشنامه بر روی گزینه زیر کلیک کنید

 

برای دانلود پرسشنامه های بیشتر در این حوزه روی لینک زیر کلیک کنید
ورود به بانک پرسشنامه ها