بانک پرسشنامه

دانلود پرسشنامه جو سازمانی ساسمان و دیپ

دانلود پرسشنامه استاندارد

دانلود پرسشنامه جو سازمانی ساسمان و دیپ

این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه می باشد.

پرسشنامه جو سازمانی توسط سوسمان و دیپ تهیه و تنظیم شده است .

جو سازمانی ویژگی های درونی است که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می سازد و روی رفتار افراد آن سازمان تاثیر می گذارد (هالپین و کرافت،۱۹۶۳) جو سازمانی سالم و مطلوب بر روابط حرفه ای معلمان اثر مثبت دارد و ارتباط صمیمانه و نزدیکی براساس همکاری بوجود می آید و موجب رشد توانایی های فردی آنان می شود.

لطفا جهت خرید و دانلود پرسشنامه بر روی گزینه زیر کلیک کنید

 

برای دانلود پرسشنامه های بیشتر در این حوزه روی لینک زیر کلیک کنید
ورود به بانک پرسشنامه ها