پرسشنامه فرهنگ سازمانی ال. دفت

ابعاد فرهنگ سازمانی ال دفت
1.    مشارکتی
2.    انعطاف پذیری
3.    فرهنگ رسالتی
4.    فرهنگ بروکراتیک

تعداد سوالات: 19

لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

 

 

مطالب مرتبط

theme