پرسشنامه ارزیابی میزان آگاهی و استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

کد 5042

موضوع : بررسی میزان آگاهی و استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت فرآیند تصمیم گیری در سازمانها

میزان اسستفاده از MIS

ارزیابی میزان آگاهی از سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

management Information Systems Questionnaire

management Information Systems  survey

management Information Systems  inventory

 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

 

مطالب مرتبط

theme