پاورپوینت روانشناسی

پاورپوینت درس روان شناسی تربیتی (نسخه دوم) ◄ 271 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: مراحل فعالیتهای آموزشی فصل دوم: تهیه و تدوین هدفهای آموزشی فصل سوم: طبقه بندی هدفهای آموزشی فصل چهارم: رفتار ورودی و سنجش آغازین فصل پنجم: تعریف و انواع یادگیری فصل ششم: یادگیری از راه شرطی شدن فصل هفتم: یادگیری شناختی فصل هشتم: حافظه و فراموشی فصل نهم: یادگیری مفاهیم و اصول فصل دهم: حل مسئله ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روان شناسی تربیتی (نسخه سوم) ◄ 343 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: مراحـل فعـالیت‌های آموزشی معرفی مدل عمومی آموزشی تهیه و تدوین هدف‌های رفتاری طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی رفتار‌های ورودی و سنجش آغازین تعریف و انواع یادگیری یادگیری از راه شرطی شدن یادگیری شناختی حافظه و فراموشی یادگیری مفاهیم و اصول حل مساله و آفرینندگی روش‌های کلی آموزش آموزش برای یادگیری در حد تسلط آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روان شناسی تربیتی (نسخه چهارم) ◄ 223 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: مراحل فعالیتهای آموزشی : معرفی الگوی عمومی آموزشی ارزشیابی و سنجش عملکرد فصل دوم: تهیه و تدوین هدفهای آموزشی فصل سوم: طبقه بندی هدفهای آموزشی فصل چهارم: رفتار ورودی و سنجش آغازین فصل پنجم: تعریف و انواع یادگیری فصل ششم: یادگیری از راه شرطی شدن فصل هفتم: یادگیری شناختی فصل هشتم: حافظه و فراموشی فصل ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روانشناسی کار ◄ 271 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: مطالعه علمی رفتار و فرایند های ذهنی موجود زنده فصل دوم: تاریخچه، تعریف و قلمرو روانشناسی کار فصل سوم: تفاوتهای فردی  و شخصیت در کار فصل چهارم: رابطه افراد با سازمانها و شخصیتهای دشوار فصل پنجم: ماهیت، ساختار و انواع آزمونهای استخدامی فصل ششم: مفاهیم و مراحل اجرایی امتحانات استخدامی فصل هفتم:نظریه ها و فنون ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روانشناسی سلامت ◄ 210 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: مقدمه ای بر روانشناسی سلامت فصل دوم: همه گیـری شناسی اجتماعـی و سیاست سـلامت فصل سوم: نشـانه های بیمـاری و درد فصل چهارم: درد : ارزیابی ، کنترل و درمان فصل پنجم: ارتباط پزشک –  بیمار فصل ششم: عوامل روانشناختی بیماری فصل هفتم: سبک زندگی و سلامت فصل هشتم: استرس و اداره آن لطفا جهت ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روان شناسی مدیریت ◄ 240 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: ارتباط روان شناسی با دانش مدیریت فصل دوم: تعریف سازمان، عوامل مؤثر در شکل گیری رفتار، ارزشیابی رفتار سازمانی و انواع آن فصل سوم:روان شناسی سیتم های آموزشی فصل چهارم: نظریه های مدیریت فصل پنجم:  مدیریت نیروی انسانی فصل ششم:ارتباط مدیریت و سازمان فصل هفتم: رهبری فصل هشتم: رهبری و مدیریت در اسلام لطفا جهت ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روان شناسی مرضی کودک ◄ 322 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: تعریف و مفهوم بهنجاری و نابهنجاری کودک فصل دوم: تفاوت اختلال های روانی کودکان و بزرگسالان فصل سوم: طبقه بندی اختلال های روانی کودکان فصل چهارم: اختلال های یادگیری فصل پنجم:   اختلال های ارتباطی فصل ششم: پسیکوز های کودکی فصل هفتم: سبب شناسی اوتیسم فصل هشتم: اختلال نافذ مربوط به رشد اوایل کودکی فصل نهم: ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روان شناسی مشاوره و راهنمایی ◄ 169 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: گفتار اول: تعاریف و ضرورت راهنمایی و مشاوره گفتار دوم: هدفها، اصول، انواع و تاریخچه راهنمایی و مشاوره گفتار سوم: الگوهای راهنمایی گفتار چهارم: مسئولیتهای کارکنان برنامه راهنمایی و مشاوره در مدرسه گفتار پنجم: فنون راهنمایی گفتار ششم: فنون مشاوره گفتار هفتم: نظریه های مشاوره لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روان شناسی یادگیری (نسخه اول) ◄ 341 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: عوامل مؤثر در یادگیری فصل دوم: زمینه های یادگیری فصل سوم: نظریه پیوندگرایی فصل چهارم: نظریه بازتابی فصل پنجم: نظریه رفتارگرایی فصل ششم: نظریه کاهش سایق فصل هفتم: شرطی شدن مجاورتی فصل هشتم: شرطی شدن عامل فصل نهم: نظریه یادگیری گالشت فصل دهم: نظریه میدان شناختی فصل یازدهم: نظریه رشد نگر یا شناخت شناسی تکوینی ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روان شناسی یادگیری (نسخه دوم) ◄ 239 اسلاید

سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: تعریف یادگیری فصل دوم: مبانی فلسفی رویکردهای نظری یادگیری فصل سوم: نظریه ثرندایک فصل چهارم: نظریه شرطی سازی کلاسیک فصل پنجم: نظریه کلارک لئونارد هال فصل ششم: نظریه ادوین ری گاتری فصل هفتم: نظریه گشتالت فصل هشتم: نظریه یادگیری علامتی تولمن فصل نهم: نظریه اسکینر فصل دهم: نظریه یادگیری مشاهده ای فصل یازدهم: نظریه پردازش ...

ادامه مطلب »
theme