مقالات عمران

پرسشنامه بازنشستگی

1

پرسشنامه استاندارد بازنشستگی   پرسشنامه بازنشستگی دارای۳۴ سوال بوده و هدف آن سنجش نگرش  کارکنان نسبت به بازنشستگی  می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه بازنشستگی به زمانی اشاره می کند که یک شخص از انجام کار در حد مطلوب ناتوان است.در واقع واژه بازنشسته دارای معانی متعددی است. از نگاه عرفی به کسی اتلاق می شود که به واسطه کهولت سن ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی ریسک

1

دریافت پرسشنامه استاندارد ارزیابی ریسک همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد ارزیابی ریسک پرسشنامه استاندارد ارزیابی ریسک  شامل ۸گویه و هدف آن میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک می باشد . تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه یک برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک  مؤثر تمام فعالیت های اصلی یک مؤسسه را پوشش خواهد داد . فراو انی ...

ادامه مطلب »

ارتباط بين باورها و نشانه هاي اختلالهاي خوردن

دانلود رایگان مـــقــالات روانشـــناسی

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه دانلود کلیک کنید چکیده: 389 نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي به آزمون بازخوردهاي خوردن (گارنر و گارفينكل، 1979) و پرسشنامه روان بنه هاي يانگ (2001) پاسخ دادند. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان دادند كه باورهاي سازش نايافته بي اعتمادي/بدرفتاري، وابستگي/شكست و استحقاق در مردان و باورهاي سازش نايافته استحقاق، آسيب ...

ادامه مطلب »

طراحي بهينه تيرهاي بتن پيش تنيده با مقاطع T شكل و جعبه ‌اي

مقالات عمران

چکیده:  در اين تحقيق با توجه به اهميت کاهش مصرف انرژي و تاثير بسيار زياد آن در جامعه کنوني،‏ بهينه‌ سازي تير تيپ پل ‌هاي بتن پيش تنيده با مقطع T شکل و جعبه ‌اي با استفاده از الگوريتم ژنتيک مورد توجه قرار گرفته است و با معرفي تابع هدف بر حسب هزينه طرح و توجه به وزن و ابعاد ...

ادامه مطلب »

اثر اتساع و شكستگي دانه ‌ها بر رفتار حجمي ماسه ‌هاي كربناته (يادداشت فني)

مقالات عمران

چکیده:  در اين مقاله رفتار حجمي چهار ماسه کربناته با خصوصيات فيزيکي مختلف در آزمايش ‌هاي سه محوري همسان تحکيم يافته – زهکشي شده مورد بررسي قرار مي ‌گيرد. تنوع اشکال دانه ‌هاي صفحه ‌اي،‏ سوزني،‏ زاويه‌ دار و نيمه زاويه ‌دار متخلخل و غيره و اثر متقابل اتساع و انقباض ناشي از خردشدگي دانه ‌ها باعث پيچيده شدن رفتار حجمي ...

ادامه مطلب »

رفتارنگاري تونل گاوشان با استفاده از نتايج ابزار دقيقآيين نامه نرپ

مقالات عمران

چکیده:  تونل انتقال آب گاوشان به طول 20.20 کيلومتر در 38 کيلومتري جنوب شهرستان سنندج و در مجاورت جاده اصلي سنندج – کرمانشاه واقع شده است. مسير تونل از لحاظ زمين‌ شناسي از تنوع بالايي برخوردار است به‌ طوري که دربر گيرنده توده سنگ هاي با کيفيت مهندسي بالا تا توده سنگ هاي با کيفيت ضعيف مي ‌باشد. وضعيت حفاري ...

ادامه مطلب »

معادل ‌سازي بار تصادفي زلزله به بار يکنواخت براي بررسي روانگرايي

مقالات عمران

چکیده:  روانگرايي بوجود آمده توسط زلزله،‏ يکي از عوامل عمده‌ تخريب سازه‌ هاي بنا شده بر روي ماسه ‌ها است. در طول زلزله ساختار زمين و خاک،‏ در معرض لرزش ‌هاي بسيار نامنظم قرار مي ‌گيرد. بزرگاي تنش برشي اعمال‌ شده بر المان خاک،‏ تصادفي و متغير است. به منظور ارزيابي اثر اين نامنظمي،‏ چندين روش ميانگين‌ گيري به کار ...

ادامه مطلب »

تحليل برگشتي داده هاي همگرايي سنجي و برداشت نشست سطحي زمين در حين اجراي زوج تونل رسالت (يادداشت فني)

مقالات عمران

چکیده:  در جريان اجراي زوج تونل بزرگراه رسالت سيستم ابزار دقيق و رفتارسنجي نسبتا کاملي پياده شده و داده هاي آن پردازش شده است. اين پروژه از معدود پروژه هاي تونل شهري با ابعاد دهانه بزرگ (16 متر) و روباره کم (6 تا 30 متر) است که به علت بزرگي دهانه ها،‏ حفاري هر کدام از تونل ها در چندين ...

ادامه مطلب »

فرمول بندي المان تير براي روش اجزا محدود موجک-پايه

مقالات عمران

چکیده:  در سال هاي اخير،‏ استفاده از آناليز موجک براي حل عددي معادلات ديفرانسيل،‏ مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به خصوصيت بسيار مهم تعامد و فشردگي محمل در توابع موجک دبيچس،‏ اين توابع مي توانند گزينه مناسبي براي تقريب زدن حل مسائل در تکينگي ها باشند و دقت مناسب و همگرايي را در حل اين گونه مسائل تضمين ...

ادامه مطلب »

تحليل نيم فضاي ايزوتروپ جانبي تحت اثر خمش شالوده مدور صلب مستقر بر سطح

مقالات عمران

چکیده:  در اين مقاله به تحليل دقيق و عميق يک نيم فضا با رفتار همسان جانبي (ايزوتروپ جانبي) تحت اثر تغييرمکان خمشي صفحه مدور صلب مستقر بر روي سطح نيم فضا پرداخته مي شود. بدين منظور معادلات حاکم بر سيستم در مختصات استوانه اي بيان شده و براي مجزاسازي از يک دسته توابع پتانسيل اسکالر استفاده مي شود. همچنين براي ...

ادامه مطلب »
theme