پایان نامه مدیریت

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر خروج کارکنان از خدمت

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت دولتی و امور عمومی تعداد سوالات: 44 سوال تعداد 44 سوال مدیریت دولتی گرایش تحول لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسي روابط ميان معیارهای توانمندساز و نتایج در مدل تعالی سازمانی

44

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: رشته مدیریت نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 124 صفحه پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي روابط ميان معیارهای توانمندساز و نتایج در مدل تعالی سازمانی صفحات 124 فرمت word لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسي ميزان آمادگي براي اجراي برنامة جانشين پروري

44

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: رشته مدیریت نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 244 صفحه پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي ميزان آمادگي براي اجراي برنامة جانشين پروري 244 صفحه لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

p75

44

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: رشته مدیریت نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 169 صفحه لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

شخصیت برند؛ بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان بر رضایت کارکنان

44

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: رشته مدیریت نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 164 صفحه پایان نامه کارشناسی ارشد شخصیت برند؛ بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان بر رضایت کارکنان ‏ فرمت ورد 164 صفحه لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

امکان سنجی مدیریت پسماند شهری

44

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: رشته مدیریت نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 180 صفحه امکان سنجی مدیریت پسماند شهری 180 صفحه فرمت ورد لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

p297

44

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: رشته مدیریت نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 180 صفحه لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

p105

44

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: رشته مدیریت نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 110 صفحه در پنج فصل کامل لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر قابلیت های چابکی سازمانی بر رضایت مشتریان

44

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: رشته مدیریت نوع: کارشناسی ارشد این فصل را ابتدا با مروری بر مبانی نظری رضایتمندی مشتری ، مفهوم چابکی، قابلیت‏های چابکی، چابکی سازمانی آغاز می‏کنیم. سپس مدل مفهومی تحقیق را ارائه خواهیم کرد. لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روابط بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری در ‏صنعت با استفاده از روش تحلیل همبستگی کانونی

44

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: رشته مدیریت نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 119 صفحه پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روابط بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری در ‏صنعت با استفاده از روش تحلیل همبستگی کانونی فرمت ورد 119 صفحه در 5 فصل کامل لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »
theme