پرسشنامه تربیت بدنی

پرسشنامه بررسی تغييرات ناشي از ظهور موبايل در ارتباطات اجتماعي

3

پرسشنامه نقش موبايل در ارتباطات اجتماعي پرسشنامه تاثیر موبايل بر ارتباطات اجتماعي پرسشنامه بررسی رابطه موبايل در ارتباطات اجتماعي کد پرسشنامه: 1301 تعداد سؤالات: 46 سؤال طراح : – تعداد مولفه ها : – نمونه سؤالات: 38)‌ اگر حرفي را نتوانم رو در رو بزنم از طريقsms  مطرح مي کنم. کاملامخالفم        مخالفم        نظري‌ندارم          موافقم          کاملاموافقم 39) هر جا اتفاقي برايم ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده

Button6سسسی

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : ارزیابی ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده نوع سوالات : چند گزینه ای کاربرد : جمع آوری داده های پایان نامه های دانشگاهی و پروژه های تحقیقاتی ◄ شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج در داخل فایل پرسشنامه توضیح داده شده است. لطفا جهت خرید و ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه اولویت بندی معیار های ارزیابی تربیت بدنی دانشگاه ها از دیدگاه مدیران

Button6سسسی

رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : اولویت بندی معیار های ارزیابی تربیت بدنی دانشگاه ها از دیدگاه مدیران نوع سوالات : چند گزینه ای کاربرد : جمع آوری داده های پایان نامه های دانشگاهی و پروژه های تحقیقاتی ◄ شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج در داخل فایل پرسشنامه توضیح داده شده است.. لطفا جهت ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سطح آمادگی مدیران تربیت بدنی

Button6سسسی

رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : سطح آمادگی مدیران تربیت بدنی نوع سوالات : چند گزینه ای کاربرد : جمع آوری داده های پایان نامه های دانشگاهی و پروژه های تحقیقاتی ◄ شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج در داخل فایل پرسشنامه توضیح داده شده است. لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت ریسک در استادیوم های فوتبال

Button6سسسی

رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : مدیریت ریسک در استادیوم های فوتبال نوع سوالات : چند گزینه ای کاربرد : جمع آوری داده های پایان نامه های دانشگاهی و پروژه های تحقیقاتی ◄ شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج در داخل فایل پرسشنامه توضیح داده شده است. منبع : مرتضی دوستی، بررسی مدیریت ریسک در استادیوم ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعیین عوامل اصلی موثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی

Button6سسسی

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : تعیین عوامل اصلی موثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی نوع سوالات : چند گزینه ای کاربرد : جمع آوری داده های پایان نامه های دانشگاهی و پروژه های تحقیقاتی ◄ شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج در داخل فایل پرسشنامه توضیح داده ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سطح آمادگی زیردستان مدیران تربیت بدنی

Button6سسسی

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : سطح آمادگی زیردستان مدیران تربیت بدنی نوع سوالات : چند گزینه ای کاربرد : جمع آوری داده های پایان نامه های دانشگاهی و پروژه های تحقیقاتی ◄ شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج در داخل فایل پرسشنامه توضیح داده شده است. لطفا جهت خرید ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ

Button6سسسی

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه :  بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ نوع سوالات : چند گزینه ای کاربرد : جمع آوری داده های پایان نامه های دانشگاهی و پروژه های تحقیقاتی ◄ شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج در داخل فایل پرسشنامه ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش میزان رضایت شغلی

Button6سسسی

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : سنجش میزان رضایت شغلی نوع سوالات : چند گزینه ای کاربرد : جمع آوری داده های پایان نامه های دانشگاهی و پروژه های تحقیقاتی ◄ شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج در داخل فایل پرسشنامه توضیح داده شده است. لطفا جهت خرید ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش سبک مشهود تصمیم گیری مدیر تربیت بدنی از دیدگاه زیردستان

Button6سسسی

وع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : سنجش سبک مشهود تصمیم گیری مدیر تربیت بدنی از دیدگاه زیردستان هدف : تعیین سبک تصمیم گیری مدیر تربیت بدنی از دیدگاه زیردستان او نوع سوالات : چند گزینه ای کاربرد : جمع آوری داده های پایان نامه های دانشگاهی و پروژه های تحقیقاتی ◄ ...

ادامه مطلب »
theme