فصل دوم پایان نامه عوامل موثر بر ارتقاء شغلی زنان در پستهای مدیریتی

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: علوم اجتماعی نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 48 صفحه مسئله‌ نابرابري‌ بين‌ زن‌ و مرد در تص...

ادامه مطلب

بررسی تاثیر مقرری بیکاری بر وضعیت رفاه مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: علوم اجتماعی نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 192 صفحه لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گز...

ادامه مطلب

فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر مقرری بیمه بیکاری بر وضعیت رفاه مقرری بگیران بیمه بیکاری

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: علوم اجتماعی نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 91 صفحه در کتاب های مختلف تعاریف متعددی از ای...

ادامه مطلب

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطة بین سرمایه اجتماعی و اخلاق شهروندی

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: علوم اجتماعی نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 200 صفحه پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطة...

ادامه مطلب

فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر ادراک از عملکرد سازمان ت بر ادراک بازنشستگان تحت پوشش سازمان

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: علوم اجتماعی نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 95 صفحه هدف اصلی این پژوهش ایجاد چارچوبی برای...

ادامه مطلب

فصل دوم پایان نامه بررسی برنامه های رفاه و تامین اجتماعی در سه دهه گذشته از منظر کارشناسان برنامه ریزی رفاه و تامین اجتماعی

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: علوم اجتماعی نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 76 صفحه در دوران گذشته، بشريت بدليل عدم توانا...

ادامه مطلب

خلاصه پایان نامه نقش محور هاي فرهنگي و تاريخي در توسعه گردشگري

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: علوم اجتماعی نوع: کارشناسی ارشد خلاصه پایان نامه علوم اجتماعی در 48 اسلاید با فرمت پاورپوینت ...

ادامه مطلب

خلاصه پایان نامه تحلیل مفاهیم اخلاق شهروندی (مدنی) در آثار شاعران کودک معاصر

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: علوم اجتماعی نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 53 صفحه لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزی...

ادامه مطلب

خلاصه پایان نامه سنجش رابطه سطح دسترسی به امکانات، بهداشت و امنیت محله با کیفیت زندگی زنان

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: علوم اجتماعی نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 23 صفحه خلاصه پایان نامه علوم اجتماعی در 23 ا...

ادامه مطلب

خلاصه پایان نامه ارزیابی ارتباط کیفیت زندگی ،افسردگی و اضطراب زنان با توجه به میزان شاخص توده بدنی آنان

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: علوم اجتماعی نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 24 صفحه خلاصه پایان نامه علوم اجتماعی در 24 ا...

ادامه مطلب

خلاصه پایان نامه بررسی رابطه میان اقشار اجتماعی و مشارکت اجتماعی تحقیقی

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: علوم اجتماعی نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 54 صفحه خلاصه پایان نامه پژوهش علوم اجتماعی د...

ادامه مطلب

خلاصه پایان نامه بررسی عوامل موثر بر احساس از خود بیگانگی زنان

رشته: بانک پایان نامه پیشنهادی گروه: علوم اجتماعی نوع: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: 49 صفحه خلاصه پایان نامه علوم اجتماعی در 49 ا...

ادامه مطلب