پاورپوینت شیمی

پاورپوینت درس آزمایشگاه شیمی آلی 1 ◄ 152 اسلاید

1256

فهرست مطالب پاورپوینت: اندازه گیری ثابتهای فیزیکی و برخی روشهای جداسازی تخلیص و شناسایی ترکیبها سنتز و بررسی عوامل موثر در انجام برخی واکنش ها لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس آزمایشگاه شیمی آلی 2 ◄ 126 اسلاید

1256

فهرست مطالب پاورپوینت: آزمایش شماره 1: اکسایش آزمایش شماره 2 : کاهش آزمایش شماره 3: واکنش دیالز– آلدر آزمایش شماره4 : نوآرایی آزمایش شماره 5 : ایزومری شدن آزمایش شماره 6 : صابون آزمایش شماره 7 : تهیه  پارانیترو استانیلید آزمایش شماره 8 : تهیه  پارا نیترو آنیلین آزمایش شماره 9 : تهیه  متیل اورانژ آزمایش شماره 10 : تهیه  ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 ◄ 154 اسلاید

1256

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: PH سنجی فصل دوم:پتانسیل سنجی فصل سوم:کاربرد الکترود های یون گزین فصل چهارم:روش های الکترووزنی فصل پنجم:روشهای کولن سنجی فصل ششم:ولتامتری فصل هفتم:آمپر سنجی فصل هشتم:رسانایی سنجی لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی (نسخه اول) ◄ 165 اسلاید

1256

فهرست مطالب پاورپوینت: آزمایش شماره 1: اندازه‌‌گیری آهن به روش اسپکتروفتومتری آزمایش شماره 2: اندازه‌گیری فسفات به روش اسپکتروفتومتری آزمایش شماره 3 :تعیین ka شناساگرهای اسید و باز آزمایش شماره 4: تعیین نسبت ترکیب و ثابت تشکیل کمپلکس‌ها به روش نسبت مولی آزمایش شماره 5: اندازه‌گیری همزمان کروم و منگنز یاKMnO4, K2Cr2O7 به روش اسپکتروفتومتری آزمایش شماره 6: تیتراسیون‌های اسپکتروفتومتری ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی (نسخه دوم) ◄ 138 اسلاید

1256

فهرست مطالب پاورپوینت: رنگ ‌سنجی و طیف نورسنجی فوق بنفش ـ مرئی طیف نورسنجی جذب و نشر اتمی طیف نورسنجی زیرقرمز کروماتوگرافی مایع کروماتوگرافی گازی طیف بینی پرتو ایکس طیف‌بینی جرمی لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس آزمایشگاه بیو شیمی ◄ 119 اسلاید

1256

فهرست مطالب پاورپوینت: کاربرد اسپکترو فتو متری در بیو شیمی اندازه گیری غلظت یک محلول نحوه درجه بندی دستگاه اسپکتروفوتومتر روشهای جدا کردن مواد از یکدیگر واکنش سلیوانوف گلوکزاوری لیپیدها یا چربی ها کلسترول کار برد عدد صابونی آزمایش ساکا گوچی واکنش های عمومی آنزیم لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس آزمایشگاه مبانی شیمی آلی ◄ 71 اسلاید

1256

فهرست مطالب پاورپوینت: تعیین نقطه ذوب تقطییر ساده و جزء به جزء استخراج نوبلور کردن کروماتوگرافی آنالیز کیفی آبگیری از سیکلوهگزانول جانشینی الکتروفیلی آروماتیکی لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس آزمایشگاه شیمی معدنی 1 ◄ 185 اسلاید

1256

فهرست مطالب پاورپوینت: تهیه اسید بوریک از بوراکس و بررسی برخی از خواص آن تهیه آب اکسیژنه و بررسی برخی از خواص آن تهیه یک نمک مضاعف و یک کمپلکس و مقایسه آنها تهیه متاپریدات پتاسیم و تعیین درجه خلوص آن تهیه تری پتاسیم هگزانیترو کبالت و مطالعه واکنشهای آن تهیه پرمنگنات پتاسیم از سنگ معدن پیرولوزیت اثر انتقال بار: ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس اسپکتروسکوپی اتمی ◄ 210 اسلاید

1256

فهرست مطالب پاورپوینت: روشهای مرتبط با جذب و نشر تابش توسط اتمهای آزاد تعریض فشاری منابع تحریک کننده-پلاسمای مایکروویو تعریض داپلر اندازه گیری جذب اتمی دستگاه جذب اتمی لامپ کاتدی توخالی سوختها و اکسنده ها فلوئورسانس اتمی جذب اشعه ایکس آشکار سازهای نیمه رسانا نشر شعله ای طیف های نشری در ICP لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس اسپکتروسکپی تجزیه ای 1 ◄ 187 اسلاید

1256

فهرست مطالب پاورپوینت: a.  Atomic Spectros copy Based Upon Flam and Electro thermel Atomization b. Emision Spectroscopy Based Upon Plasma , Arc , and Spark Atomization c. Wavelength Selectors ; Filters d. Radiochemical methodes e. Flame Emission , Atomic Absorption ,and Atomic Fluorescence Spectrometry f. Emission Spectroscopy g. Atomic Absorption Spectrophotometry h. Flame Emission and Atomic Emission i. Atmic Fluorescence ...

ادامه مطلب »
theme