پاورپوینت درس آشنایی با نسبیت خاص ◄ 184 اسلاید

فهرست مطالب پاورپوینت: زمینه تجربی نظریه نسبیت خاص تبدیلات گالیله نسبیت نیوتونی سینماتیک نسبیتی دینامیک نسبیتی نسبیت والکترومغناط...

ادامه مطلب

پاورپوینت درس ترمودینامیک و مکانیک آماری ◄ 333 اسلاید

فهرست مطالب پاورپوینت: دما سیستمهای ترمودینامیکی ساده کار گرما و قانون اول ترمودینامیک گازهای کامل ماشین، یخچال و قانون دوم ترمود...

ادامه مطلب

پاورپوینت درس درس الکترومغناطیس 2 ◄ 285 اسلاید

فهرست مطالب پاورپوینت: القای الکترومغناطیسی انرژی مغناطیسی معادلات ماکسول انتشار امواج الکترومغناطیسی امواج در محیطهای مرزدار گسی...

ادامه مطلب