پاورپوینت فیزیک

پاورپوینت: آزمایشگاه اپتیک مدرن ◄ 208 اسلاید

Button3

فهرست مطالب پاورپوینت: تداخل امواج دو شکافی یانگ دو منشور فرنل دو آینه فرنل آینه لوید گوه هوا حلقه‌های نیوتن تداخل سنج مایکلسون تداخل سنج فابری ـ پرو بیناب نمای منشوری تفرق نور در توری پراش تفرق در یک شکافی و دو شکافی قطبش نور اثر فاراده لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت: آزمایشگاه فیزیک جدید ◄ 156 اسلاید

Button3

فهرست مطالب پاورپوینت: آزمایش اثر فتو الکتریسیته آزمایش اندازه‌گیری e/m الکترون آزمایش سری بالمر آزمایش اثر هال آزمایش میلیکان آزمایش پدیده زیمن آزمایش تابش جسم سیاه آزمایش گسیل و جذب نور آزمایش تشدید اسپین الکترون آزمایش فرانک هرتز لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس آشنایی با نسبیت خاص ◄ 184 اسلاید

Button3

فهرست مطالب پاورپوینت: زمینه تجربی نظریه نسبیت خاص تبدیلات گالیله نسبیت نیوتونی سینماتیک نسبیتی دینامیک نسبیتی نسبیت والکترومغناطیس لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس اپتیک؛نورشناسی (نسخه اول) ◄ 305 اسلاید

Button3

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل 1: مبانی نور هندسی فصل 2: حرکت موجی و موجهای الکترومغناطیسی فصل 3: تداخل  نور فصل 4: همدوسی فصل 5: قطبش نور فصل 6: پراش فرانهوفر فصل 7: پراش فرنل لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس اپتیک؛نورشناسی (نسخه دوم) ◄ 164 اسلاید

Button3

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل 1: مبانی نور هندسی فصل 2: حرکت موجی و موجهای الکترومغناطیسی فصل 3: تداخل  نور فصل 4: همدوسی فصل 5: قطبش نور فصل 6: پراش فرانهوفر فصل 7: پراش فرنل لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس بلور شناسی ◄ 255 اسلاید

Button3

فهرست مطالب پاورپوینت: کلیات تقارن بلورها تصویر بلورها شبکه های بلوری گروهای فضایی خواص پرتو های x مفهوم شبکه وارون روشهای پراش پرتو x روشهای شاخص گذاری و شناسایی بلور لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس تاریخ علم ◄ 184 اسلاید

Button3

فهرست مطالب پاورپوینت: طرح درس کلیات انقلاب علمی،هندسه آسمانی انقلاب علمی،مکانیک آسمانی انقلاب در نگرشها و روشها پیشرفتهای علمی در سده های 16و17و18 سده نوزده و اندیشه های تطورگرا روندهای علمی و فکری سده بیست لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس ترمودینامیک و مکانیک آماری ◄ 333 اسلاید

Button3

فهرست مطالب پاورپوینت: دما سیستمهای ترمودینامیکی ساده کار گرما و قانون اول ترمودینامیک گازهای کامل ماشین، یخچال و قانون دوم ترمودینامیک برگشت پذیری و مقیاس دمای کلوین آنتروپی مواد خالص مکانیک آماری لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس درس الکترومغناطیس 2 ◄ 285 اسلاید

Button3

فهرست مطالب پاورپوینت: القای الکترومغناطیسی انرژی مغناطیسی معادلات ماکسول انتشار امواج الکترومغناطیسی امواج در محیطهای مرزدار گسیل تابش لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس ریاضی فیزیک 3 ◄ 166 اسلاید

Button3

فهرست مطالب پاورپوینت: تابع گاما توابع بسل توابع لژاندر توابح خاص فیزیک ریاضی لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید .

ادامه مطلب »
theme