دپارتمان جغرافیا

مکان يابي مراکز دفن پسماندهاي جامد شهري با استفاده از منطق فازي در محيط GIS (مطالعه موردي: شهر زنجان)

timthumb.php

چکیده: در شهر زنجان با توجه به بالا بودن نرخ رشد جمعيت و توسعه فيزيکي شهر، روزانه 270 تن پسماند جامد با ترکيبات متفاوت وارد چرخه زيستي اين شهر مي شود. مکان فعلي دفن پسماندها نيز در محلي نامناسب در جنوب غربي شهر در منطقه مهترچاي قرار دارد. علاوه بر آن روش دفع و دفن زباله ها نيز در آن ...

ادامه مطلب »

تحليلي بر تعيين راهبردهاي بهينه جهت بهسازي و نوسازي بافت فرسوده (مطالعه موردي: بخش مرکزي شهر اروميه)

timthumb.php

چکیده: بافت هاي فرسوده شهري که زماني بر اساس الگوهاي شهري و با تاثير از شرايط اقتصادي – اجتماعي ساکنان و ويژگي هاي محيطي به وجود آمده اند، امروزه بر اثر گذشت زمان و تغيير در الگوهاي فضايي ساخت و ساز، قابليت زندگي را از دست داده اند و داراي مشکلات زيادي از لحاظ شرايط کالبدي، عبور و مرور، اقتصادي ...

ادامه مطلب »

سطح بندي توسعه اقتصادي – اجتماعي شهرستان هاي استان آذربايجان غربي با استفاده از تحليل هاي مکاني و قواعد تصميم گيري GIS

timthumb.php

چکیده: سطح زندگي انسان با رشد و پيشرفت علم و دانش بشري همواره در حال پيشرفت بوده است، اما اين رشد و توسعه در تمام مناطق و سکونتگاه هاي انساني يکسان نبوده و در نتيجه آن جوامع مختلفي با سطح توسعه اجتماعي – اقتصادي متفاوت ايجاد شده است که در سطح ملي استان هاي توسعه يافته و در حال توسعه ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس آب وهوای کره ی زمین (نسخه اول) ◄ 127 اسلاید

Button11سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: تعریف ،ضرورت ، مراحل ، مشکلات و تاریخچه و انواع طبقه بندی های اقلیمی مبانی و اساس طبقه بندی اقلیمی کوپن نحوه ی کاربرد علائم اختصاری در این طبقه بندی علائم اختصاری و معنای آب و هوایی آن ها خصایص دمایی و انواع اقلیمی هر یک از گروه های آب و هوایی کوپن اقالیم گروه A اقالیم ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس آب وهوای کره ی زمین (نسخه دوم) ◄ 142 اسلاید

Button11سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: مبانی طبقه بندی اقلیمی طبقه بندی اقلیمی کوپن اقالیم گرم و مرطوب اقالیم خشک (B) اقالیم معتدل و مرطوب (C) اقالیم سرد و مرطوب (D) اقالیم قطبی (E) اقالیم ارتفاعات       لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس آب وهوای کره ی زمین (نسخه سوم) ◄ 145 اسلاید

Button11سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: مبانی طبقه بندی اقلیمی طبقه بندی اقلیمی کوپن اقالیم گرم و مرطوب اقالیم خشک (B) اقالیم معتدل و مرطوب (C) اقالیم سرد و مرطوب (D) اقالیم قطبی (E) اقالیم ارتفاعات       لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی ◄ 136 اسلاید

Button11سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: مسائل وضرورت برنامه ریزی روستایی ارتباط میان شهروروستا توسعه وانواع آن توسعۀروستایی شاخص های توسعه روستایی دربرنامه ریزی مفاهیم وتعاریف برنامه ریزی روستایی تئوریهای عام رشدوتوسعه مسائل جمعیتی وتوسعه روستایی کشاورزی واقتصاد ملی تمرکززدایی وبرنامه ریزی توسعه روستایی نظام مراکروستایی وبرنامه ریزی فضایی(آمایش) تهیۀ طرحهای روستایی مبتنی برسلسله مراتب چهارچوب مکانی برای برنامه ریزی چندسطحی     ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای ◄ 230 اسلاید

Button11سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول :آشنایی با تعاریف ، مفاهیم و اصطلاحات برنامه ریزی فصل دوم : آشنایی با مفاهیم اصلی ناحیه و منطقه فصل سوم : آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی ناحیه ای فصل چهارم : سابقه و ضرورت برنامه ریزی در ایران و جهان فصل پنجم : اصول کلی روشها و تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای فصل ششم ...

ادامه مطلب »
theme