پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه بررسی میزان انجام وظایف مربوط به سیستم خودکار کتابخانه توسط کتابدار

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 19 عنوان : مدیریت کتابداری و اطلاع رسانی منبع : The Electronic Library 2009 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی مهارت های کتابدار

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 23 عنوان : مدیریت کتابداری و اطلاع رسانی منبع : Collection Building 2010 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان اختیارات مدیر کتابخانه

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 10 عنوان : مدیریت کتابداری و اطلاع رسانی منبع : Collection Building 2010 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 26 عنوان : مدیریت کتابداری و اطلاع رسانی منبع : Library Review 2002 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نگرش های کاربران درباره جریمه ها در کتابخانه

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 12 عنوان : مدیریت کتابداری و اطلاع رسانی منبع : The Bottom Line : Managing Library Finance 2003 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به کتاب های الکترونیکی در کتابخانه ها

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 13 عنوان : مدیریت کتابداری و اطلاع رسانی منبع : The Electronic Library لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه ها

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 12 عنوان : مدیریت کتابداری و اطلاع رسانی منبع : Aslib Proceeding 2002 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی عوامل ایجاد استرس حرفه ای در معلمین

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 16 عنوان : رفتار شناسی در محیط های آموزشی منبع : Journal of Educational Administration 2009 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی مهارت های سرپرستی مدیران در مدرسه

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 7 عنوان : مدیریت آموزشگاهی منبع : Journal of Educational Administration 2000 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ یادگیری در مدرسه

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 23 عنوان : مدیریت آموزشگاهی منبع : Journal of Educational Administration 2001 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »
theme