پایان نامه رشته روانشناسی- تاثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

عنوان پایان نامه :  تاثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان قالب بندی :  PDF شرح مختصر : استفاده موثر و اثربخش از زمان ضرورتی اج...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی

عنوان پایان نامه :  بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی قالب بندی :  word شرح مختصر :  افراد جامعه ک...

ادامه مطلب

پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان قالب بندی : word 2003 شرح مختصر : بررسی رابطه عزت ...

ادامه مطلب

پایان نامه روانشناسی بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری

عنوان پایان نامه : بررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری قالب بندی : word شرح مختصر : شايد براي عده اي تصور اينكه بتوان در مدر...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانها در استفاده از خدمات مشاوره

عنوان پایان نامه :  بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانها در استفاده از خدمات مشاوره قالب بندی :  PDF شرح مختصر : این تحقیق به منظور بررس...

ادامه مطلب

پایان نامه رابطه بین تيپ شخصيتي A و B مدیران با سلامت روان کارکنان

عنوان پایان نامه :  رابطه بین تيپ شخصيتي A و B مدیران با سلامت روان کارکنان قالب بندی :  PDF شرح مختصر :  بدون شک يکي از مباحث اصلي و...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی

عنوان پایان نامه :  بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی  قالب بندی : pdf شرح مختصر : تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی و...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی معلمان از کتابهای درسی

عنوان پایان نامه :  بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی معلمان پایه سوم دوره ابتدایی شهرستان دلفان از کتابهای جدیدالتالیف شرح مختصر :  تح...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان هلال احمر قالب بندی :  Word شرح مختصر :  جوامع امروزي را جوا...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان هلال احمر قالب بندی :  Word شرح مختصر :  جوامع امروزي را جوا...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسي رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

عنوان پایان نامه :  بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان شرکت بهره برداري از سد و نيروگاه و شب...

ادامه مطلب