مجلات مکانیک

مدلسازي رياضي و تحليل سينماتيكي مفصل كشككي راني

homepage

لطفا برای دانلود مقاله روی گزینه زیر کلیک کنید چکیده: در اين مطالعه با توسعه يک مدل دو بعدي از مفصل کشککي راني اثرات نيرويي عضلات چهار سرراني بر سينماتيک کشکک مورد بررسي قرار گرفته است. تحليل در صفحه عرضي و در زاويه خمش 30 درجه زانو انجام پذيرفته است. مهمترين ويژگي مدل در مقاسيه با مدلهاي پيشين شبيه سازي ...

ادامه مطلب »
theme